tháng 3 2021


Thi công chống dột mái ngói Biên Hòa Đồng Nai

Thi công chống dột xử lý mái ngói nóc thấm dột Biên Hòa Đồng Nai Do đặc tính kĩ thuật khi lợp mái ngói nên ngói nóc là vị trí dễ bị thấm dộ...

Chuyên gia sửa mái ngói 31 thg 3, 2021 5

Tìm thợ sửa nhà dột mái ngói ở Bình Dương

Tìm thợ thi công chống dột mái ngói ở Bình Dương - 1 chiếc áo chỉ cần rách 1 vết nhỏ cũng có thể dễ dàng vứt bỏ - 1 mái ngói bị hỏng dù nhiề...

Chuyên gia sửa mái ngói 21 thg 3, 2021 2

NHÀ NÀO MÀ CHẲNG CÓ MÁI - Nghĩa là gì? Có đúng không?

NHÀ NÀO MÀ CHẲNG CÓ MÁI - Nghĩa là gì? Có đúng không?  "Nhà nào mà chẳng có mái" - đây là 1 trong những cụm từ được sử dụng khá p...

Chuyên gia sửa mái ngói 9 thg 3, 2021 2