Công trình Bình Dương


Thi công sửa chữa chống dột mái tôn Dĩ An, Bình Dương trước mùa mưa

Thi công sửa chống dột mái tôn Dĩ An, Bình Dương trước khi mưa đến Ông bà ta khi xưa có câu: "Đừng để mất bò mới lo làm chuồng" -...

Chuyên gia sửa mái ngói 7 thg 4, 2021 3