tháng 7 2020


Xử lý mái ngói nóc bị thấm dột ở Đồng Nai

Mái ngói nóc thấm dột Đồng Nai làm thế nào Ngày cuối tuần vừa rồi (26/07/2020), đội quân SỬA MÁI NGÓI của chúng tôi đã có mặt tại huyện Cẩm...

Chuyên gia sửa mái ngói 30 thg 7, 2020 2